SAITES

Mūsu uzņēmums nodarbojas ar jaunu produktu izpēti un izstrādāšanu, jo tikai tā varam gūt panākumus arī turpmāk. Labprāt saņemam atsauksmes no saviem klientiem un cieši sadarbojamies ar citām pētniecības organizācijām.

Lai iegūtu vairāk informācijas par 5 slāņu tehnoloģiju, Pro tehnoloģiju un Film&Film iesaiņošanas sistēmu, lūdzu, apmeklējiet interneta vietni  www.makingbestsilage.com

Silage Advisory Centre (SilAC)  (Skābbarības konsultatīvais centrs) — nozares iniciatīva, kas palīdz lauksaimniekiem pieņemt pareizus lēmumus par skābbarības ķīpu sagatavošanu, lopbarības kultūru audzēšanu un platību apsaimniekošanu.

Institute of Biological, Environmental and Rural Sciences (IBERS) på Aberystwyth University (Aberistvitas Universitātes Bioloģijas, vides aizsardzības un lauksaimniecības zinātniski pētnieciskais institūts) — organizācija, kas ieguvusi starptautisku ievērību ar savu darbu skābbarības un tās produktu pētījumu jomā.

Svep Retur – nozares materiālu bezpeļņas uzņēmums, kas Zviedrijā atbild par šāda veida plastmasas atkritumu savākšanu, lai tie tiktu pārstrādāti ekoloģiski atbildīgā veidā.

Ballen Silage – nozares forums.

Milch IndustrieVācijas piensaimniecības uzņēmumu asociācija.