NUORODOS

Siekdami užtikrinti sėkmingą veiklą pastoviai tobuliname savo gaminius ir kuriame naujus. Atlikdami tyrimus aktyviai bendraujame su klientais, kad sužinotume jų nuomones.

Jei norite sužinoti daugiau apie penkių sluoksnių ir Pro technologijas bei Film&Film vyniojimo sistemą, apsilankykite mūsų svetainėje adresu: www.makingbestsilage.com 

The Silage Advisory Centre (SilAC) (patariamasis centras silosavimo klausimais) yra šios pramonės šakos specialistų iniciatyva, skatinanti silosavimą vadovaujantis moksliniais duomenimis ir padedanti ūkininkams priimti sprendimus renkantis silosavimo gaminius, pašarus ir ganyklų priežiūros būdus.

Institute of Biological, Environmental and Rural Sciences (IBERS) at Aberystwyth University (Biologijos, aplinkosaugos ir kaimo mokslų institutas prie Aberystwyth universiteto) yra tarptautiniu mastu pripažįstama organizacija, vertinant jos indėlį į silosavimo metodų tyrimus ir kuriant silosavimo gaminius.

Svep Retur yra šiai pramonės šakai priklausanti įmonė, atsakinga už atliekų surinkimą Švedijoje, pvz., plastiko, ir veikianti ne pelno pagrindais. Ji užtikrina, kad būtų perdirbama saugiu aplinkai būdu.

Ballen Silage (ryšulių silosavimas) – šios pramonės šakos atstovų forumas.

Milch Industrie - Vokietijos pienininkų asociacija.