LÄNKAR

För att säkra fortsatta framgångar är vi starkt engagerade i forskning och utveckling av nya produkter. Vi strävar även aktivt efter att få feedback från våra kunder och för ett nära samarbete med forskningsinstitutioner.

Besök gärna www.makingbestsilage.com för mer information om femskiktstekniken, Pro-tekniken eller Film&Film Wrapping.

Silage Advisory Centre (SilAC) - ett branschinitiativ som verkar för forskning inom ensilering och att hjälpa lantbrukare i beslutsprocessen kring ensilageproduktion, foder- och betesmark.

Institute of Biological, Environmental and Rural Sciences (IBERS) på Aberystwyth University – en organisation som är internationellt ansedd för sitt arbete med ensilage och ensileringsprodukter.

Svep Retur – ett bransch ägt och icke vinstdrivande materialföretag som ansvarar för insamling av balplast i Sverige och som säkerställer att plasten återvinns på ett miljöanpassat sätt.

Ballen Silage – ett branschforum.

Milch Industrie – de tyska mejeriernas branschorganisation.